Sklep internetowy korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Novelle Butik Online. prowadzony pod www.butik.novelle.pl (dalej zwany Witryną) przez Z.U.H Meblonowak Jan Nowak, który jest administratorem danych osobowych (dalej zwanym Novelle). Dane kontaktowe administratora danych: ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, tel. 34 357 51 28 mail: novelle@novelle.pl, NIP 5751009122.

2. Novelle dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności osób, których dane oraz inne informacje przetwarza podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwnaym dalej RODO.

3. Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 • pliki cookie zapisują dane sesyjne dla użytkowników i pracowników sklepu. Oddzielne pliki cookie dla każdego klienta i pracownika przechowywane są w pamięci cache przeglądarki internetowej.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

4. Jakie dane osobowe zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy  zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

5. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Novelle przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, dla potrzeb umożliwienia Państwu korzystania z produktów i usług świadczonych przez sklep internetowy (6 ust. 1 b) i c) RODO). Dane osobowe zbierane są w zakresie koniecznym do osiągnięcia realizowanego celu. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwo adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu internetowego www.butik.novelle.pl oraz w celu promocji wydarzeń związanych z działalnością firmy (art. 6 ust. 1 a). Państwa zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.

6. Komu możemy udostępnić dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. W szczególności w celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 1. operator płatności elektronicznych:
  PayU S.A.
  ul. Grunwladzka 182
  60-166 Poznań
  NIP 779-23-08-495
  REGON 300523444
  KRS: 0000274399
 2. dostawca przesyłek:
  General Logistics Systems
  Poland Sp. z o.o.
  ul. Tęczowa 10, Głuchowo
  62-052 Komorniki
  NIP 785-15-61-831
 3. dostawca przesyłek:
  RABEN POLSKA SP Z O O
  ul. Robakowo, Zbożowa 1
  62-023 Gądki, wielkopolskie
  NIP 781-00-25-219


W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Jakie mają Państwo prawo w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Novelle dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możemy na Państwa żądanie przenieść dane osobowe do innego administratora danych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Novelle, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń dotyczących zawartej z Państwem umowy.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

9. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak jak wyżej wskazano korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

10. Jakie stosujemy środki techniczne?

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

11. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: novelle@novelle.pl. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Novelle w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w pkt. 1 powyżej dane kontaktowe.

12. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

14. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: novelle@novelle.pl.
PODĄŻAJ ZA TRENDAMI

Pobierz katalog Novelle
Pobierz katalog Novelle

Wpisz swój adres mailowy poniżej, a będziesz na bieżąco
ze wszytkimi nowościami dodanymi do sklepu.

Facebook  Instagram  Pinterest