Sklep internetowy korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z polityką prywatności.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM


Z dnia 25.12.2014 r.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy sklep do sprzedaży towarów wykorzystuje sieć internetową i działa pod adresem: www.butik.novelle.pl
2. Sklep prowadzi Jan Nowak działający pod firmą Meblonowak z siedzibą ul. Opolskiej 127, 46-380 Dobrodzień, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dobrodzień pod numerem 697, NIP: 575-100-91-22, REGON 150071251
3. Dane kontaktowe: Dział Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00  pod numerem telefonu
34 357-51-28, adres mailowy: novelle@novelle.pl
Koszt połączenia zgodnie z taryfą obowiązującą u danego operatora.

II ZASADY OGÓLNE:

1. Zamówienia w sklepie mogą składać:
- osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnej, w tym osoby pełnoletnie,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
2. Sklep nie realizuje zamówień wiążących się z wysłaniem towaru za granicę Polski.
3. Ilekroć regulamin posługuje się pojęciem:
konsumenta: należy rozumieć przez to osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
klienta korporacyjnego: należy przez to rozumieć inną osobę lub podmiot niż konsument
towaru: należy przez to rozumieć meble, akcesoria dekoracyjne lub środki pielęgnacyjne do mebli, dostępne w sklepie internetowym pod podanym adresem internetowym,
klienta: należy przez to rozumieć klienta korporacyjnego oraz konsumenta,
4. Osoby, które nie są konsumentami, nie korzystają z praw właściwych dla konsumentów.
5. Oferowane w sklepie towary są:
- towarami pochodzącymi z ekspozycji salonów firmy Meblonowak, mogącymi nosić znamiona użytkowania lub
- towarami wcześniej użytkowanymi
- towarami przecenionymi ze względu na widoczne uszkodzenia umożliwiające korzystanie z nich zgodnie z przeznaczaniem, lecz mające wpływ na estetykę towaru
- towarami z edycji limitowanej, które mogą nie być dostępne w ilości większej niż przedstawione w ofercie sklepu internetowego
- towarami nowymi.
6. Oferowane poprzez sklep internetowy towary dostępne są wyłącznie w kolorach, wzorach,  tkaninach i kształtach w nim wskazanych.
7. Wykonanie towarów oferowanych przez sklep internetowy na indywidualne zamówienie Klienta jest możliwe wyłącznie poprzez złożenie zamówienia w jednym z salonów Klienta:
- Salon Dobrodzień
"PASAŻ WNĘTRZ"
ul. Lubliniecka 36
tel./fax (34) 351 09 40
dobrodzien@novelle.pl
 
- Salon Warszawa
C.H. "Domoteka"
ul. Malborska 41
tel/fax (22) 330 55 75
stoisko MS-05
warszawa@novelle.pl
 
- Salon Gdańsk
„Rental Park”
80 -174 Gdańsk Szadółki
ul. Przywidzka 7-9
Tel./fax: (58) 682 59 68
gdansk@novelle.pl
 
- Salon Katowice
Galeria "NOWY ROŹDZIEŃ"
Al. Roździeńskiego 199
tel. kom. 503-162-500
stoisko F/01
katowice@novelle.pl
 
Salon Wrocław
Park Handlowy BIELANY
55-040 Kobierzyce
ul. Czekoladowa 9
tel/fax (71) 311-04-71
stoisko S14a
wroclaw@novelle.pl
 
8. Zastrzega się, że towary dostępne w sklepie internetowym mogą nie być dostępne w salonach firmowych firmy Meblonowak.

III WARUNKI SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ:

1. Towary dostępne w sklepie internetowym zawierają:
- opis towaru, jego cech charakterystycznych (kolor, tkanina, surowiec),
- wskazanie czy towar jest fabrycznie nowy czy nosi znamiona używania, uszkodzenia, skazy, bądź pochodzi z edycji limitowanej,
- zdjęcie towaru,
- cenę towaru wyrażoną w polskich złotych, uwzględniającą należności publicznoprawne,   w tym należny podatek VAT,
- opłatę za dostawę towaru, jeśli Klient nie dokonuje osobistego odbioru.
Towary mogą zawierać także inne informacje, w tym o stanie ilościowym towaru.
. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
3. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim i podlegają polskiemu prawu.
4. W przypadku towarów fabrycznie nowych sklep internetowy udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym wydanym razem z towarem.
5. Na produkty oferowane w sklepie internetowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady produktu , o których klient wiedział, szczególnie te które zostały ujawnione w opisie towaru .
6. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego korzystał Klient przy składaniu zamówienia, (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) wyłączają reklamacji zakupionego towaru z tego powodu.
7. Składanie zamówienia w sklepie przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych wymagań technicznych:
- dostęp do Internetu,
- zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Safari lub Mozilla Firefox.

8. Sklep internetowy udostępnia niniejszy regulamin w formie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

IV SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

1.Zakupów w sklepie internetowym można dokonywać wyłącznie po założeniu konta sklepowego: stałego lub gościa
- Dokonywanie zakupów po raz pierwszy:
W przypadku dokonywania zakupów po raz pierwszy koniecznym jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu, co następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji warunków Regulaminu Klientowi zostaje założono konto sklepowe.
- Kolejne zakupy:
W przypadku dokonywania zakupów po raz kolejny Klient nie wypełnia już formularza zgłoszeniowego, lecz loguje się na stronie internetowej poprzez wpisanie loginu i znanego wyłącznie Klientowi hasła.
2.  W formularzu zgłoszeniowym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy.
3. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż wskazane w ust. 2 dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. Podane dane umieszczane stanowić będą jednocześnie dane do wystawienia faktury.
4. Złożenie zamówienia następuje w następujący sposób:
- po zapoznaniu się z opisem towaru, Klienta podejmuje decyzję o jego wyborze poprzez  wybór opcji „dodaj do koszyka”,
- wybór opcji „Twój koszyk” pozwala na sprawdzenie w każdej chwili wybranych towarów, ich ilości oraz ceny,
- Klient ma prawo w każdym czasie aż do potwierdzenia zamówienia, rezygnacji ze znajdujących się w koszyku towarów poprzez wybór opcji „usuń”,
- Po dodaniu zakupów do koszyka, Klientowi wyświetla się informacja o wybranych produktach, cena towaru oraz koszty dostawy.
- Klient dokonuje akceptacji Regulaminu, w przypadku obowiązuje Regulamin o innej treści niż w chwili założenia konta sklepowego.
5. Po złożeniu zamówienia, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy Klient otrzymuje e-mail z informacją o potwierdzeniu złożenia zamówienia wraz z opisem złożonego zamówienia, danymi Klienta oraz numerem rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty. Cena wyszczególnia: cenę towaru brutto, koszt dostawy oraz wysokość opłaty za płatność za pobraniem, jeśli tą formę zapłaty wybrał Klient.
6.  W ciągu 48 h od złożenia zamówienia Sklep internetowy weryfikuje zamówienie i przesyła potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji lub, jeśli w trakcie weryfikacji zamówienia okaże się, że zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie zostaje anulowane.
7. W przypadku, gdy odmowa przyjęcia do realizacji dotyczy części towarów, Klient ma prawo wyboru czy wyraża wolę realizacji zamówienia w części dotyczącej dostępnych towarów czy rezygnuje z całego zamówienia. W tym celu Klient,  w ciągu 24 h winien wysłać e-mail zwrotny czy wyraża wolę realizacji części zamówienia czy rezygnuje z niego w całości. Brak informacji w ciągu 24 h, liczonych od dnia i godziny otrzymania e-maila z odmową realizacji całego zamówienia  traktuje się jako rezygnację z całego zamówienia. Po otrzymaniu maila zwrotnego od Klienta Sklep Internetowy przesyła potwierdzenie o przyjęciu pozostałej części zamówienia do realizacji.
8. Terminy wskazane w Regulaminie nie biegną w soboty i dni wolne od pracy.
9. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

V PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym istnieje możliwość zapłaty za zakupiony towar w następujący sposób:
 - przelewem na rachunek podany na zamówieniu,
 - za pobraniem – gotówką przy odbiorze zamówienia.
2. Płatność przelewem na rachunek podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na podany rachunek.
3. Płatność za pobraniem oznacza, że zamówiony towar zostanie dostarczony przez kuriera/spedytora a płatność nastąpi przy odbiorze. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę płatności za pobraniem.

VI SPOSÓB DOSTAWY

1. Sklep internetowy przewiduje dwie formy dostawy:
- odbiór osobisty przez Klienta,
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- przez spedytora ,
2. Wybór formy dostawy należy do Klienta. W przypadku braku dokonania wyboru formy dostawy przez Klienta, wyboru dokonuje Sklep Internetowy.
3. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia towarów do miejsca wskazanego przez Klienta.
4. Koszt dostawy uzależniony jest od kubatury, ilości i wagi zamówionego towaru. Koszt dostawy danego towaru jest kalkulowany automatycznie podczas składania zamówienia w zależności od ilości i gabarytów przedmiotu w koszyku.
5. W momencie dokonania zamówienia Klient informowany jest o kosztach dostawy. W przypadku braku akceptacji wysokości kosztów dostawy może zrezygnować z zamówienia lub zmienić formę dostawy.

VII CZAS OCZEKIWANIA NA PRZESYŁKĘ

1. W e-mailu o przyjęciu zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy podaje przybliżony czas przygotowania towaru do wysyłki, wynosi on do 3 do 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy płatności przelewem, Sklep Internetowy przygotowuje towar do wysyłki dodatkowo po potwierdzeniu, że rachunek Sklepu Internetowego został uznany kwotą podaną w potwierdzeniu zamówienia.
3. W zależności, czy towar dostępny jest w magazynie Sklepu Internetowego czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi od 3 do 7 dni roboczych.
4. Do wskazanego czasu przygotowania przesyłki należy doliczyć czas dostawy towaru, który
- w przypadku firmy kurierskiej/spedycyjnej wynosi 3 dni,
5. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego takich jak: warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach. W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia i jego przyczynach. Termin ten nie będzie dłuższy niż 30 dni.
6. Stan realizacji zamówienia można sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto sklepowe.
7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru, jeśli wynika ono z błędnego lub niedokładnego adresu Klienta.
8. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie, odwołania odbioru tego towaru lub przesunięcia przez Klienta terminu dostarczenia towaru, do ceny końcowej towaru dodawane są także dodatkowe koszty transportu w zależności od obliczonych kosztów transportu.
9. Klient jest informowany o dacie dostawy w mailu lub telefonicznie, a o godzinie dostawy przez kuriera/spedytora.

VIII PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z ODBIOREM TOWARU

1.  Klient sprawdza dostarczony towar i jego zgodność ze złożonym zamówieniem  w trakcie jego odbioru w obecności kuriera/spedytora,  który dostarczył zamówiony towar.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru innych niż wady, które zostały podane przez Sklep Internetowy w opisie produktu, Klient winien w obecności kuriera/spedytora, który dostarczył zamówiony towar, sporządzić protokół uszkodzeń, w którym zostanie podana:
- data i godzina dostarczenia towaru,
- opis uszkodzenia.
Zaleca się, by do protokołu dołączona była, w miarę możliwości, dokumentacja fotograficzna.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem lub  wad towaru w obecności kuriera/spedytora, towar może zostać zwrócony Sklepowi Internetowemu na adres: Meblonowak, ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień; po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie o tym fakcie Sklepu Internetowego.  W takim wypadku koszty transportu ponosi Sklep Internetowy.
4. Sklep Internetowy może odmówić  przyjęcia towaru wysłanego na jego koszt bez uprzedniego poinformowania Sklepu Internetowego ze strony Klienta.
5. Po dotarciu zwróconego towaru do magazynu firmy Meblonowak, Sklep Internetowy mailowo poinformuje Klienta, czy istnieje możliwość wymiany na towar zgodny z zamówieniem. Wówczas przesyłka zostanie ponownie wysłana na adres Klienta na koszt Sklepu Internetowego.
6. Jeśli wymiana towaru na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, Sklep Internetowy dokona zwrotu Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy. Sklep Internetowy może zaoferować Klientowi inny towar w zamian za zwrócony towar. W tym przypadku to Klient dokonuje wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty a otrzymaniem innego towaru w zamian za zwrócony towar.

IX REKLAMACJE

1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad, za wyjątkiem towarów stanowiących towary ekspozycyjne, towary nie nowe fabrycznie, które mogą posiadać wady. Takie wady są wyraźnie wskazane w opisie produktu oraz na jego zdjęciach.
2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,
b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny (Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona), odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna.
6.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Wybór żądania należy do Klienta.
7. Konsument  może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez  konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
8. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży był towar używany odpowiedzialność Sklepu Internetowego wynosi 1 rok od momentu wydania towaru.
9. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
10. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie  z określonych w ust. 5. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres: MEBLONOWAK,  ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień lub na adres poczty mailowej: sklep@meblonowak.pl
11. Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest usunięcie wady towaru, wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny towaru (Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona), Sklep Internetowy ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.
13. Odesłanie reklamowanego towaru należy dokonać na adres: MEBLONOWAK  ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień.
14. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
15. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu.
16. Bieg terminu, roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy:

http://athome.vipower.pl/novelle/materialy/formularz_odstapienia_od_umowy.docx

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.
6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy sklep@meblonowak.pl. Oświadczenie może zostać przesłane także listem na adres: MEBLONOWAK ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień.
7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy.
8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność tj. wartość towaru
10. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej  przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
13. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wraz z wypełnieniem formularza zamówienia, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym ewentualnego rozpatrywania reklamacji  oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sklepu Internetowego. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.  Administratorem danych osobowych jest Jan Nowak działający pod firmą Jan Nowak Meblonowak z siedzibą ul. ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.sklep.meblonowak.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co w szczególności oznacza, że umieszczenie towaru na stronie internetowej nie oznacza jego dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2.  Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep internetowy zastrzega, że wszystkie informacje, zdjęcia towarów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów handlowych bez zgody osób, którym te prawa przysługują.
4. Spory co do treści Regulaminu lub umowy na jego podstawie zawartej, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Sklep internetowy zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Sklep internetowy jest zobowiązany do umieszczenia na stronie internatowej,  informacji o dacie wejścia w życie zmian do Regulaminu. Strony wiąże Regulamin o treści obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta  i ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 


PODĄŻAJ ZA TRENDAMI

Pobierz katalog Novelle
Pobierz katalog Novelle

Wpisz swój adres mailowy poniżej, a będziesz na bieżąco
ze wszytkimi nowościami dodanymi do sklepu.

Facebook  Instagram  Pinterest